Voda i čovjek – korištenje voda

Slikovnica za djecu „Voda i čovjek – korištenje voda“ treća je po redu edukativna slikovnica u izdanju Hrvatskih voda. Ova slikovnica dotiče se pitanja o korištenju voda u prometu, proizvodnji električne energije, navodnjavanju, poljoprivredi, ribnjacima, športu i rekreaciji te daje mnoge savjete o štednji vode.