Poduzetnički vodič savske regije

Poduzetnički vodič savske regije zajednički je projekt Udruženja komora ekonomske regije u slivu rijeke Save (ERUSRS-a) osnovanoga 2007. godine, a čija se aktivnost temelji na Protokolu o suradnji gospodarskih komora s područja sliva rijeke Save iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije.

Publikacija je podijeljena na četiri dijela i obuhvaća četiri države, a jedinstvena je po svojoj višejezičnoj koncepciji, pa su dijelovi Vodiča kroz savsku regiju pisani na hrvatskome, slovenskome, srpskome ili bosanskome, nacionalnim jezicima članica.

Vodič je namijenjen poduzetnicima, u prvome redu jer daje podatke korisne u svakodnevnome poslovanju s partnerima u regiji ili za širenje poslovanja, a ti su podaci korisni i potencijalnim investitorima, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ali i svima koji žele bolje upoznati gospodarske potencijale savske regije ili im je potreban neki podatak, kontakt i slično.

Vodič će se distribuirati putem gospodarskih komora članica Udruženja komora ekonomske regije u slivu rijeke Save, a javno je dostupan i na mrežnim stranicama www.lijepanasasava.hr