Općenito o rijeci Savi

Rijeka Sava, duljine 944 km, uz Dunav i Dravu jedna je od tri najdulje rijeke u Hrvatskoj, 16. po duljini u Europi te najduža europska rijeka koja ne utječe izravno u more. S površinom slijeva 97,713 km2 pokriva znatan dio Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i manji dio teritorija Albanije. Povezuje tri glavna grada: Ljubljanu u Sloveniji, Zagreb u Hrvatskoj i Beograd u Srbiji. Sarajevo u Bosni i Hercegovini također pripada slijevu rijeke Save.

Sava nastaje na izvorištu kod Bohinja u Sloveniji spajanjem Save Dolinke, koja izvire u dolini između Triglava i slovensko-austrijske granice kod Kranjske Gore na 833 m visine, te Save Bohinjke koja istječe iz Bohinjskog jezera kod sela Ribčev Laz blizu Lancova.

Rijeka Sava utječe u Dunav u Beogradu pa pripada crnomorskom slijevu. Najvodonosniji je pritok Dunava pa kod ušća njezin srednji protok iznosi 1.760 m³/sec, a maksimalan je na prijelazu zime u proljeće kad iznosi do 5.000 m³/sec.

Važniji su pritoci Save od izvorišta nizvodno prema ušću (* u Hrvatskoj):

  • Lijevi (sjeverni): Savinja, Sutla*, Krapina*, Lonja*, Orljava* i Bosut*;

  • Desni (jugozapadni): Ljubljanica, Krka (slovenska), Kupa*, Una*, Jablanica, Vrbas, Ukrina, Bosna, Tinja, Drina i Kolubara.