Gospodarski i demografski podaci

 

Slijev rijeke Save najveći je slijev jugoistočne Europe, ukupne površine od približno 97.713,20 km2 i s udjelom od 12 % predstavlja jedan od najvažnijih podsljevova u slijevnom području rijeke Dunav. Površinu slijeva dijeli pet zemalja – Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora te Srbija – dok se zanemariv dio površine slijeva također proteže i na Albaniju. Rijeka Sava ujedno povezuje tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd, a Sarajevo također pripada slijevu rijeke Save.

Broj stanovnika u području slijeva rijeke Save približno iznosi 8.176.000, što je 46 % ukupnog broja stanovnika navedenih zemalja (bez Albanije i Crne Gore). Gotovo 50 % stanovnika Hrvatske živi u slijevu rijeke Save. Gospodarski subjekti u slijevu rijeke Save zapošljavaju više od 2.379.000 osoba, što je 29 % ukupnog stanovništva koje živi u slijevu rijeke Save i 45 % svih zaposlenih u navedenim zemljama.

Što se tiče zapošljavanja, industrija i ostale aktivnosti u sektoru (izgradnja, veleprodaja i maloprodaja, hoteli, restorani, promet, skladištenje i komunikacije, financijsko posredovanje, nekretnine, iznajmljivanje te poslovanje) ostaju najveći proizvođači radnih mjesta. 31 % ukupnog broja svih zaposlenih u području slijeva rijeke Save zaposleno je u ostalim djelatnostima, 27 % radi u industriji, 29 % u javnom sektoru, 12% u poljoprivredi i 1% u energetskom sektoru.

Rijeka Sava smještena je na križanju pravaca istok-zapad i sjever-jug osnovne prometne mreže jugoistočne Europe i može biti dopuna putnim i željezničkim koridorima te Europskomu plovnom putu s naglaskom na rijeku Dunav. Ipak, što se tiče kapaciteta plovidbe, Sava je danas plovna za velika plovila do Slavonskog broda (377 km) i manja plovila do Siska (583 km). Sava u Hrvatskoj nije pitka zbog jake industrije uzvodno i obilja otpadnih voda koje se ne pročišćavaju.

Najveći dio područja slijeva rijeke Save pokriven je šumom i poluprirodnim područjima (55 %) te poljoprivrednim površinama (42 %). Rijeci je Savi svojstvena iznimna biološka i krajobrazna raznolikost. Njezino porječje sadržava velike površine riječnih močvara i nizinski kompleks šuma, a i jedinstven je primjer rijeke s poplavnim nizinama koje su i dalje netaknute te ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost. Također uključuje i brojna važna područja za život ptica i biljaka te zaštićena područja na državnoj razini i područja na popisu Natura 2000.