Ciljevi

  • podizanje razine svijesti o vodnim bogatstvima Republike Hrvatske i potrebi zaštite voda
  • promicanje važnosti očuvanja okoliša savskoga kraja i njegove biološke bioraznolikosti
  • poticanje kontinentalnog ekoturizma i neiskorištenih potencijala uz rijeku Savu na temeljima održivosti
  • poticanje uvođenja inovacija na temelju suradnje na ekološko-turističkim sadržajima s mladim, darovitim ljudima
  • podizanje svijesti o važnosti rijeke Save za sve vidove života hrvatskih stanovnika uz Savu, od društvenih, preko ekoloških do gospodarskih predstavljanjem velikog bogatstva i raznolikosti životnih aktivnosti uz Savu u prošlosti