Događanja na Savi

Sva događanja

Parlament mladih

Lonjsko polje

3. i 4. lipnja 2016.

Parlament mladih, koji u suradnji s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save okuplja učenike srednjih škola iz četiriju država savskoga slijeva. Skup se svake godine održava u drugoj državi savskog slijeva, a ove je godine domaćin Park prirode Lonjsko polje u Hrvatskoj. Tema ovogodišnjega Parlamenta mladih bit će poplave.